Informace o cookies

Zásady ochrany osobních údajů firmy Radley

Tyto zásady ochrany osobních údajů (vnitřní politika) stanovuje pravidla pro ukládání a přístup k informacím o zařízení, která využívají cookies, pro využití elektronické služby uživatelem. 

§ I Definice

 1. Administrátor - to znamená DMT Dariusz Mikrut sídlem v 42-500 Będzin, ul. Rutkowskiego 2a/3 DIČ: 6252300360 , IČO: 241924223, který poskytuje elektronické služby a obchody s přístupem k informacích o uživateli.
 2. Cookies - jsou informace o osobních údajích, obecně krátké textové soubory, zapsané a uložené v nastaveních stran, díky kterým uživatel používá služby internetových stran. 
 3. Cookies Administrátor - znamená Cookies obsluhovaný Administrátorem, týkající se poskytování elektronických služeb a jejich správa.
 4. Cookies Externí - znamená Cookies obsluhovaný partnery Administrátora, prostřednictvím elektronické správy služeb. 
 5. Servis - znamená internetovou stranu nebo aplikaci, díky které Administrátor spravuje internetový servis, působící v doméně radley.pl.
 6. Nastavení - znamená elektronické nastavení, díky kterému dostává uživatel přístup do servisu a k informacím. 
 7. Uživatel - znamená subjekt, kterému v souladu s předpisy a zákony, může být poskytnuto užívání elektronických služeb nebo kterému je poskytnuto sepsání smlouvy o poskytování elektronických služeb.

§ II Typy užívaných souborů Cookies

 1. Používání Administrátora Cookies je bezpečné pro Nastavení Uživatele. Není možné touto cestou proniknout do Nastavení Uživatele virům či jiným nežádoucím softwarům. Tyto soubory vám umožní identifikovat software používaný Uživatelem a přizpůsobit služby každého jednotlivého Uživatele. Cookies obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, doba uložení s přiřazenou hodnotou.
 2. Administrátor využívá dva typu souborů cookies: 
  1. Cookies částečný: jsou uloženy v Nastaveních Uživatele, a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Zaznamenané informace jsou poté trvale odstraněny z paměti Nastavení. Mechanismus neumožňuje souborům Cookies (částečných) shromažďovat žádné osobní údaje, nebo jakékoliv důvěrné informace o uživatelských zařízení. 
  2. Cookies trvalý: jsou uloženy v Nastavení Uživatele, a zůstávají tam, dokud nejsou odstraněny. Konec relace prohlížeče nebo zavřením Nastavení nedojde k odstranění informací z uživatelského zařízení. Mechanismus Cookies (trvalý) neumožňuje stahovat žádná data nebo jakékoliv důvěrné informace o uživatelských zařízení. 
 3. Uživatel má možnost omezení nebo úplné zakázání přístupu souborů cookies pro své Nastavení. Použití této možnosti, bude používání těchto stránek možné, s výjimkou funkcí, které svou povahou vyžadují cookies.     

§ III Cíle, ke kterým jsou využívané Cookies

  1. Administrátor využívá vlastní Cookies pro následující cíle:
   1. Konfigurace služeb
    1. přizpůsobení obsahu internetových stran pro uživatele a také optimalizace využívání služeb internetových stran
    2. rozpoznání nastavení služeb uživatele a také jeho lokalizace a správné zobrazení internetových stran, přizpůsobené do jeho individuálních potřeb;
    3. pamatování nastavení vybraných přes uživatele a personalizace uživatelského zařízení, např. v oblasti vybraného jazyka či regionu, z kterého uživatel pochází,
    4. pamatování historie navštívených stran na webu pro doporučení obsahu,
    5. velikost písma, vzhled internetové stránky, atd
   2. Ověřování uživatelů na webu a zajištění uživatelských relací na údržbu služeb 
    1. údržba služeb uživatelské relace (po přihlášení), díky kterému uživatel nemusí po otevření nové strany provádět nové - opakované přihlášení 
    2. správné nastavení vybraných funkcí služeb, umožňující zejména ověřit pravost relace prohlížeče 
    3. optimalizaci a zvýšení efektivity služeb poskytovaných Administrátorem.
   3. Procesy potřebné pro plnou funkčnost internetových stránek
    1. přizpůsobení obsahu internetových stránek uživateli, preference a také optimalizace využití těchto stran. Zejména tyto soubory umožňují poznat základní parametry uživatelského nastavení a správně zobrazit webové stránky přizpůsobené jejich individuálním potřebám;
    2. zejména správné zacházení s partnerským programem, který umožňuje ověření zdrojů přesměruje uživatele na internetových stránkách služby.
   4. Zapamatování si polohy uživatele
    1. správné nastavení vybraných funkcí služeb, umožňující zejména poskytnutí informací poskytovaných Uživateli s ohledem na jeho umístění. 
   5. Analýza a výzkum a také audit prohlížení 
    1. tvoření anonymní statistiky, která pomáhá pochopit, jakým způsobem uživatel služby vuužívá internetové strany, což umožňuje vylepšení jejich struktury a obsahu; 
   6. Reklamní služby
    1. přizpůsobení prezentovaných reklam prostřednictví internetových služeb a produkty třetích stran; 
   7. Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu

 

 1. Administrátor využívá služeb Cookies externích k následujícím účelům:
  1. sbírání obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů např. Google Analytics, Gemius Traffic, Stat24, KissMetrics.
  2. prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách, které jsou staženy z externích webových stránek, např. www.youtube.com, www.vimeo.com.
  3. Použití interaktivních prvků s cílem popularizovat web pomocí sociálních sítí jako je např. Facebook.com, plus.google.com, twitter.com, LinkedIn.com, nk.pl.

§ IV Možnost stanovení podmínek uložení nebo získání přístupu přes Cookies 

 1. Uživatel může sám a kdykoli změnit nastavení týkající se souborů Cookies, upřesnění podmínek jejich uložení a získání přístupu přes soubory Cookies v nastavení uživatele. Změny nastavení, uvedené v předchozí větě, může uživatel provést pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služeb. Tato nastavení mohou být změněna zejména takovým způsobem, aby blokovaly automatickou správu cookies v nastavení ve vašem webovém prohlížeči nebo informovat o nich pokaždé, když dojde ke změně Cookies v nastavení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech pracování s Cookies, jsou k dispozici v nastavení softwaru (webový prohlížeč).             
 2. Uživatel může kdykoli vymazat soubory Cookies pomocí funkcí, které jsou k dispozici ve webovém prohlížeči, který používá. 
 3. Omezení používání Cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách. 

 

do góry
Sklep internetowy Shoper.pl